Opsætning af e-mail videresendelse

Denne guide fortæller hvordan opsætning af videresendelse af emails, på henholdsvis Mailhotel og Hosted Exchange 2010 bliver udført.

Mailhotel:

Opsætning af videresendelse for konti på mail hoteller bliver gjort på emailmanager.dk.
På siden skal logge ind med sin email(Som man ønsker at opsætte reglen for) samt dertilhørende password, som er det samme som det man bruger til at logge på sin webmail.

Man kan også oprette videresendelser, hvis man logger ind med sit domænenavn og koden som fremgår på sit kundecenter. Kan du ikke finde dine koder på dit kundecenter, er der her en guide til dette: https://support.dandomain.dk/koder/
Hvis man vælger at logge ind med sit domæne navn, vil man så snart man er logget ind, skulle vælge for hvilken email man vil sætte videresendelsen op på(Det vælges midt på siden)

Så snart man er logget ind på sin email manager og har valgt sin bruger, vil man få vist boksen “Videresend” boksen skulle gerne indholde 2 hvide input felter, hvis ikke disse ses, kan det være grundet at boksen er foldet sammen, boksen foldes ud ved blot at klikke på teksten “Videresend”

Når boksen er foldet ud og de 2 input felter er synlige, skal man tage det første valg. Det første input felter har navnet: “Gem mail på server:” funktionen gør det muligt at tage stilling til om hvorvidt emails der bliver videresendt skal gemmes på kontoens webmail, eller om de skal videresendes inden at de bliver lagret.
– Fordelen ved at vælge “Ja” til dette, er at man altid vil have en backup af sine emails og at man ikke risikere at miste sine emails, hvis man skulle ende med at have modtagelses problemer, i kontoen der ønskes videresendt til. Ulempen kan være, at det kræver en smule vedligeholdelses arbejde i form at man skal sørge for at ens webmail ikke bliver fyldt op, hvilket vil lukke af for modtagelse af emails.

Efter at have valgt “Ja/Nej” i det øverste input felt, vil man blot skulle indsætte den modtager man ønsker at der skal videresendes til i “Videresend mail:” feltet og trykke på “Tilføj”
– Ønskes der flere modtager, kan ovenstående blot gentages.

Så snart man har valgt de kontoer man ønsker skal modtage de videresendte emails, afsluttes der ved at trykke på “Gem” i bunden af siden.

Se nedenstående billede som eksempel:
VideresendelsePOP

Hosted Exchange:

Opsætning af videresendelse for alle typer af Hosted Exchange 2010 konti skal ske på outlookmail.dk
På outlookmail.dk vil man skulle logge ind med emailadresse som man ønsker at lave videresendelse for og det dertilhørende password for kontoen.

Når man er logget ind på kontoen, vil man skulle trykke på “Indstillinger” som er at finde i øverste højre hjørne, for derefter at vælge: “Opret en indbakkeregel”
Se billedet nedenfor som eksempel:
Outlookmail.dk indstillinger
Man vil nu være på en side med navnet “Regler for indbakke”
Her på siden vil man skulle trykke på “Ny” hvilket vil åbne en ny boks, med navnet “Ny indbakkeregel”
Der vil i drop downmenuen med navnet “Når meddelelsen ankommer, og:” nu skulle vælges “Anvend på alle meddelelser”
I den næste dropdownmenu med navnet “Benyt én af følgende fremgangsmåder:” skal der vælges: “Omdiriger meddelelsen til”
Herefter vil teksten: “Vælg Personer” i blåt optræder til højre for dropdownmenuen. Denne tekst vil der skulle trykkes på.
Efter man har trykket på teksten vil man komme frem til en side, hvori kontoens Adressekartotek bliver vist. Dette skal man blot se bortfra og istedet for fokusere på nederste linje.
I den nederste linje vil man kunne angive hvilken email der skal modtage de videresendte emails. Efter den er angivet, trykkes der på “OK”
Se nedenstående billede som eksempel:

outlookmailindbakkeregel2

Herefter vil man komme tilbage på boksen “Ny Indbakkeregel” her vil man blot skulle trykke på “Gem”
Som det sidste, vil der efter at man har trykket på gem, på den førnævnte side, komme en pop up boks frem, med teksten: “Skal denne regel anvendes på alle efterfølgende meddelelser?”
Her vælges “Ja”

Opsætningen af videresendelse vil nu være gennemført.