Mailstørrelse på Hosted Exchange

På Hosted Exchange kan man sende og modtage mails som er op til 50 megabytes (MB) stykket. Dette er inkl. vedhæftede filer.