Hosted Exchange mailopsætning – Generel opsætningsinformation til smartphones

Generelt

Da udviklingen indenfor mobiler og andre håndholdt enheder der kan modtage mails i dag går utroligt stærkt, er det umuligt at lave opsætningsguides til alle typer og softwareversioner. Derfor kan du, hvis der ikke findes en guide til præcis din enhed, på denne side finde et sæt indstillinger der jvf. din producents anvisninger, kan anvendes ved opsætningen af en komplet Exchange konto.

Denne guide indeholder de generelle indstillinger til Exchange, POP3 og IMAP.

Generelle indstillinger for Exchange

Indstillingerne herunder benyttes ved en manuel opsætning af Exchange. Betegnelsen for de forskellige indstillinger kan afvige fra producent til producent, og er derfor kun vejledende.

Kontotype: Exchange

Brugernavn: Den komplette email adresse der skal opsættes (*)

Password: Det selvvalgt password der er tilknyttet den specifikke konto

Server: “www.outlookmail.dk” ( Uden anførselstegn )

Domain: Skal være tomt

SSL: Skal være aktiveret og benytte port “443

 

(*) Bemærk: Det kan på visse ældre enheder være nødvendigt at omskrive email adressen i brugernavn. Omskrivelsen foregår ved at erstatte @ med _ og sørge for at der højst indtastes 20 tegn. Er det sidste af de 20 tegn et punktum, erstattes dette også af _ som vist i eksemplerne herunder:

Email adresse med under 20 tegn: test@supporttest.dk
Omskrives til: test_supporttest.dk

Email adresse med over 20 tegn: test@megetlangemailadresse.dk
Omskrives til: test_megetlangemaila

Email adresse hvor 20. tegn er et punktum: test@minmailadresse.dk
Omskrives til: test_minmailadresse_

 

 

Generelle indstillinger til IMAP

Kontotype: IMAP

Brugernavn: Den komplette email adresse der skal opsættes

Password: Det selvvalgte password der er tilknyttet den specifikke konto

Server til indgående post: www.outlookmail.dk

Port til indgående: 993 med SSL (Anbefalet). Alternativt 143 med eller uden TLS godkendelse

Server til udgående post: www.outlookmail.dk

Port til udgående: 587 med SSL / TLS (Anbefalet). Alternativt port 25 eller 366 med eller uden TLS godkendelse

Udgående server skal kræve godkendelse, med samme indstillinger som på serveren til indgående post

Der skal IKKE logges på med godkendelse af sikker adgangskode

BEMÆRK: Ikke alle enheder kan sende med SSL. Her kan i stedet benyttes TLS kryptering. Dette gælder feks. flere HTC / Android enheder