Dandomain Mail opsætning – Windows Outlook 2016

Denne guide beskriver hvordan du laver en første gangs opsætning af din e-mail konto i Outlook 2016 på Windows for produktet Mailhotel.

1. Åben Outlook.

Du åbner outlook ved at trykke på ikonet som vist på billedet nedenfor.

Outlook Ikon

2. Navngiv din post profil.

Du skal her give din konto et profilnavn. Dette navn vil ikke figurere i hverken Outlook eller i nogen post  henseende, det anvendes kun så du kan adskille det fra eventuelt andre post konti opsat på din computer. Navnet kan for eksempel hedde “Post”, “DanDomain email konto” eller noget helt 3.

Efterfølgende vælges OK. Se billedet nedenfor som eksempel.

Profil

3. Vælg opsætnings form.

Du vil blive bedt om at vælge om kontoen skal opsættes automatisk eller manuelt.

Her vælges Manuelt konfiguration eller flere servertyper, som vist på billedet nedenfor. Efterfølgende vælges Næste >

Manuelt

4. Vælg Tjeneste.

Du vil kunne vælge imellem 2 forskellige tjenester.

Her vælges muligheden POP eller IMAP, som vist på billedet nedenfor. Efterfølgende vælges Næste >

POPIMAP

5. Udfyld kontoindstillinger.

Her på siden skal man udfylde sine konto detaljer.

Beskrivelse af felterne:

Brugeroplysninger

Dit navn – Dit navn
Mailadresse – Her indtastes din e-mail adresse.

Serveroplysninger

Kontotype – Her skal der vælges POP3
Server til indgående post – Her indtastes mail.dandomain.dk
Server til udgående post – Her indtastes mail.dandomain.dk

Logonoplysninger

Brugernavn – Her indtastes din email adresse.
Password – Her indsættes kodeordet til din e-mail konto. Har du glemt sin kode, se da eventuelt denne guide.

Indstillinger mm, som ikke er at finde ovenfor, skal man ikke tage stilling til og disse bør forblive som standard.

Efter at man har indtastes ovenstående, vælges Flere indstillinger…
Se billedet nedenfor som eksempel:

Kontodetaljer

6. Server til udgående post

Man vil nu få en boks frem med 3 faneblade. Her vælges det midterste faneblad, med navnet Server til udgående post

Her på siden sættes der flueben i Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse.

Se billedet nedenfor. Efterfølgende trykkes der på “Fanebladet Avanceret”

Server til udgående post.

7. Avanceret

Man vil nu befinde sig i samme boks, men i et nyt faneblad kaldet Avanceret

Her skal man i feltet Server til udgående post (SMTP) skrive 366 i stedet for det tal der står der i forvejen.

Efterfølgende vælges OK i bunden af siden.

Avanceret

8. Afslut opsætningen.

Du ser nu siden for dine kontoindstillinger. Her vil man nu blot skulle vælge Næste >

Nu testes kontoen. Hvis alt er gået godt, vil der komme et flueben udfor Log på serveren til indgående post(POP3) og Send testmail. Se billedet nedenfor.

Test
Kontoen er nu opsat.