Jeg har min egen side, og kører op mod DanDomain betalingssystem, men kan ikke få overført mine session variable. Hvad gør jeg?

Problemet med session variabler opstår, når du går fra dit eget site, til tunnel url’en. Her kan der med fordel benyttes variablen kaldet “SessionID” der kan findes i vores implementeringsvejledning. Tryk her.
Et eksempel herpå kunne være:
Response.redirect(“https://pay.dandomain.dk/securetunnel.asp?sessionid=”& Server.URLEncode(Request.ServerVariables(“HTTP_COOKIE”)))