Hvordan installerer jeg AppShield på min computer som almindelig bruger?

Din administrator skal sende dig et installationslink (URL) i administratonsdashboardet, der skal sendes til din emailadresse. Herefter klikker du på linket og følger installationsvejledningen.