Hvor ofte opdateres priserne?

Alle priser styres fra Navision. Når der kommer en prisændring, rettes dette i Navision, hvorefter kunden selv aktivere en kørsel, der opdaterer priserne i shoppen.