Nyhedsbreve

Generelt

Oprettelse og afsendelse af nyhedsbreve sker under fanebladet ‘Nyhedsbreve’. Ønskes det at sende det samme nyhedsbrev flere gange kan det enten oprettes som en skabelon (læs mere her), eller ved at kopiere et allerede afsendt nyhedsbrev.

FELT: BESKRIVELSE:
Navn: Navnet på nyhedsbrevet.
Status: Afsendelsesstatus for nyhedsbrevet. Når et nyhedsbrev har status ‘Afsluttet’ har det forladt vores server. Dog er det ikke sikkert at det er modtaget i den anden ende. Især hvis modtager serveren scanner indkomne mails.
Oprettet Dato og tidspunkt for oprettelsen af nyhedsbrevet.
Statistik Her er det muligt at se statistikken for nyhedsbrevet.

 Søg på nyhedsbrev

Hvis man ønsker at søge efter et bestemt nyhedsbrev, gøres dette ved at skrive det ord man ønsker at søge på i det markerede felt. Derefter vælger man om der skal søges på ‘Navn’ eller ‘Alle’. Tilsidst klikker man på ‘Søg’.

Opret nyhedsbrev

Hvis man ønsker at oprette et nyt nyhedsbrev, klikker man på ‘Nyhedsbrev’:

Hvorefter følgende billede kommer frem:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Her angives navnet på nyhedsbrev
Maillist Nyhedsbrevet bliver sendt til kontakterne på denne maillist
Planlagt afsendelse Her vælges om nyhedsbrevet skal sendes med det samme eller om det skal sendes på et senere tidspunkt. Som standard er ‘Ikke planlagt’ valgt og nyhedsbrevet vil ikke blive sendt før dette ændres. Dog er det mulig at sende en prøve via ‘Send prøve til’ feltet.
Spor åbenrate Hvis aktiveret spores det om nyhedsbrevet bliver åbnet. (Vær dog opmærksom på, at det kan øge spamscoren)
Spor clickthrough rate Hvis aktiveret spores det, når der klikkes på links i nyhedsbrevet. (Vær dog opmærksom på, at det kan øge spamscoren)
Emne Her angives emnet på nyhedsbrevet. Det vil blive vist i emnefeltet i modtagerens mailprogram.
Indhold Denne editor anvendes til at oprette nyhedsbrevet.
Send prøve til Ønsker man at se en test af nyhedsbrevet, kan der angives en mailadresse her, som testen vil blivbe sendt til.
Vedhæftede filer Klikker man her er det muligt at vedhæfte en fil. Dog må den maks. være 3 MB.
Gem Når de andre felter er udfyldt, så klik på ‘Gem’ for at gemme nyhedsbrevet.

Brug navnevariabel (Personalisering af nyhedsbrevet)

Ved tilmelding til en mailliste fra en DanDomain Webshop, egen kode eller manuel oprettelse af kontakten, registreres kundens navn sammen med email adressen. Det er muligt at få indsat dette navn direkte i et nyhedsbrev. Det gøres via variablen [[Name]]. Variablen kan skrives manuelt, eller indsættes via editoren ved at klikke på ikonet “Segments”. Herefter vælges variablen “Name”, som så indsættes der hvor markøren var placeret. Forløbet er illustreret herunder.

BEMÆRK: Det anbefales at benytte muligheden for at indsætte navnet, da alle udsendte nyhedsbreve dermed ikke er 100% identiske. Dette kan hjælpe til at opnå en lavere “spamscore” (mindske risikoen for at nyhedsbrevet markeres som spam).

Opret nyhedsbrev ud fra skabelon

Det er muligt at oprette et nyhedsbrev ud fra en grundskabelon man allerede lavet (læs mere HER). Dette kan være nyttigt hvis man udsender et nyhedsbrev med samme design osv hver gang, men med forskelligt indhold.

Opret nyhedsbrevet og navngiv det på normalt vis, og vælg så “skabeloner” i editoren:

En pop-up fremkommer nu med en oversigt over de skabeloner der kan vælges imellem:

Vælg om du ønsker eksisterende indhold erstattet ved at markere “Erstat det faktiske indhold”, og klik så på den skabelon du ønsker at indsætte. Vælger man ikke at erstatte indholdet, tilføjes skabelonens indhold til det allerede eksisterende:

Den prædefinerede skabelon indsættes nu, og nyhedsbrevet kan redigeres som normalt:

Kopier allerede afsendt nyhedsbrev

Hvis man ønsker at oprette en kopi af et allerede afsendt nyhedsbrev, gøres det ved at klikke ind på det nyhedsbrev der ønskes kopieret på oversigten, og så derefter klikke på knappen “Kopier nyhedsbrev”. Herefter indtastes et nyt navn til kopien, og der afsluttes ved tryk på “OK”:

Tilføj afmeldingslink til nyhedsbrev

For at kunne afsende et nyhedsbrev, er det krævet at der skal være et afmeldingslink, så kunden kan afmelde sig nyhedsbrevet. Standard skabelonen indeholder allerede et link til dette, men skulle man få det slettet og have behov for at oprette et nyt, eller simpelthen bare ønsker at lave sit eget, kan det laves på 2 forskellige måder. Begge måde er beskrevet herunder:

Metode 1 (Anbefalet)

Skriv den tekst der skal udgøre afmeldingslinket i dit nyhedsbrev. Feks. ”Afmeld nyhedsbrevet her”. Marker teksten med musen, og vælg ikonet ”Indsæt rediger hyperlink”:

Nu skal der laves et link til [[UnsubscribeUrl]], og det gøres ved at vælge ”URL” i feltet ”Type”, vælge ”<anden>” i feltet ”Protokol”, og så skrive [[UnsubscribeUrl]] i feltet ”URL” som vist her:

Afslut ved at trykke ok, og den markerede tekst er nu et gyldigt afmeldingslink:

Metode 2: (Virker kun hvis du aldrig har modificeret standard skabelonen)

BEMÆRK: Udføres denne metode ikke præcist som beskrevet, og i rigtig rækkefølge, kan alt indhold i nyhedsbrevet mistes!)

Når du står i editoren og kan redigere det aktuelle nyhedsbrev, sættes markøren nederst på nyhedsbrevets indhold. Klik nu på ikonet ”Skabeloner”:

Fjern nu først fluebenet i ”Erstat det faktiske indhold”, og klik derefter på standard skabelonen og der indsættes så et afmeldingslink:

Send prøve-email

For at sende en prøve af nyhedsbrevet uden at sende til alle kontakter på den valgte maillist, skal man gøre følgende:

– Sæt prik i ‘Ikke planlagt’ ud for ‘Planlagt afsendelse’.

– Skriv e-mailadressen, som prøven skal sendes til i feltet ‘Send prøve til’.

– Klik på ‘Send’ for at sende prøve-email.

Slet nyhedsbrev(e)

Man kan slette et enkelt nyhedsbrev ved at klikke på  ud for det nyhedsbrev, man ønsker at slette.

For at slette flere nyhedsbreve på en gang, skal der sættes flueben ud for de nyhedsbreve, som man ønsker at slette. De er disse felter, der bruges til dette:

Herefter klikker man på  og nyhedsbrevene bliver slettet.

Fortryd sletning af nyhedsbrev

Fortryder man sletningen af et nyhedsbrev, skal man klikke på   .

Derefter kan man gendanne et enkelt nyhedsbrev ved at klikke på  ud for det nyhedsbrev, man ønsker at gendanne.

For at gendanne flere nyhedsbreve på en gang, skal der sættes flueben ud for de nyhedsbreve, som man ønsker at gendanne:

Herefter klikker man på  og nyhedsbrevene bliver gendannet.

Statistik for nyhedsbrev

Hvis man ønsker at se statistik for et nyhedsbrev, skal der klikkes på  , hvorefter følgende billede kommer frem:

Øverste graf viser hvor mange kontakter, som har åbnet nyhedsbrevet og på hvilken dato. Den nederste viser hvilke link, der er klikket på og hvilken dato, det er sket. Dette er dog kun muligt at se hvis man har sat flueben i ‘Spor åben rate’ og ‘Spor click-through-rate’ – se punktet ‘Opret nyhedsbrev’.
Bemærk at der i toppen af billedet vises 2 forskellige procent satser for click-through raten:
Click-through rate: Viser hvor stor en procentdel af alle udsendte nyhedsbreve der har klikket videre via links.
Click-through af åbne rate: Viser hvor stor en procentdel af alle åbnede nyhedsbreve der har klikket videre via links.