Maillist Segmentlister

Generelt

Administrationen af segmentlister sker under fanebledet ‘Segmentlister’. Her er det muligt at oprette, redigere og slette segmentlister. En segmentliste er baseret på udvalgte segmenter, hvorfra segmentlisten bliver lavet. Der kan for eksempel laves en liste med segmenter, hvor skostørrelsen skal være over 40 og postnummeret skal være 8900. Mulighederne er mange.

Søg på segmentlister

Hvis man ønsker at søge efter en bestemt segmentliste, gøres dette ved at skrive det ord man ønsker at søge på i det markerede felt. Derefter vælger man om der skal søges på ‘Navn’ eller ‘Alle’. Tilsidst klikker man på ‘Søg’.

Opret ny segmentliste

Hvis man ønsker at oprette en ny segmentliste, klikker man på  hvorefter følgende billede kommer frem:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Her angives navnet på segmentlisten
Afsender navn Det navn, som vil så som afsender af nyhedsbrevet sendt fra denne segmentliste
Svar-til e-mail Den mailadresse som eventuelle svar på nyhedsbreve vil blive sendt til
Baseret på maillist Den mailliste, hvis kontakter bruges til at danne denne segmentliste. Man kan ikke tilmelde kontakter til en segment liste, da disse bliver tilknyttet gennem en allerede eksisterende maillist.
Tilmeldte kontakter Her kan man se de tilmeldte kontakter efter segmentlisten er oprettet.
Gem Når de andre felter er udfyldt, så klik på ‘Gem’ for at gemme segmentlisten.

BEMÆRK: Det er først muligt at tilknytte segmenter til listen, efter den er oprettet.

Rediger eksisterende segmentliste

Skal man redigere en segmentliste, skal der klikkes blot klikkes på den linie, med den liste, man ønsker at redigere:

Derefter kommer følgende billede frem:

FELT: BESKRIVELSE:
Maillist ID Dette skal bruges i forbindelse med DanDomains webshop.
Navn Her angives navnet på segmentlisten
Afsender navn Det navn, som vil så som afsender af nyhedsbrevet sendt fra denne segmentliste
Svar-til e-mail Den mailadresse som eventuelle svar på nyhedsbreve vil blive sendt til
Baseret på maillist Den mailliste, hvis kontakter bruges til at danne denne segmentliste. Man kan ikke tilmelde kontakter til en segment liste, da disse bliver tilknyttet gennem en allerede eksisterende maillist.
Segmenter Her tilføjes og redigeres de segmenter, som skal tilknyttes listen
Tilmeldte kontakter Her kan man se de tilmeldte kontakter efter segmentlisten er oprettet.
Gem Når de andre felter er udfyldt, så klik på ‘Gem’ for at gemme segmentlisten.

 Tilføj/rediger/slet segmenter på segmentliste

Skal man tilføje, slette eller redigere segmenter på en segmentliste, skal der klikkes blot klikkes på den linie, med den liste, man ønsker at redigere:

Derefter kommer følgende billede frem:

For at tilføje en segmentgruppe skal man klikke på , hvorefter det bliver muligt at vælge segment, operator og værdi:

FELT: BESKRIVELSE:
Segment Her vælges hvilket segment man ønsker at benytte.
Operator Med operator vælges om værdien skal være mindre , lig med eller større end de værdier, som er angivet på kontakternes segment.
Værdi Her angives hvilken værdi, som kontakterne skal vælges ud fra.
Angiver segmenternes påvirkning af hinanden. Vælger man ‘Og’ skal begge segmenters kriterier opfyldes før at en kontakt kommer på segmentlisten. Vælger man ‘Eller’ er det kun den ene, som skal være opfyldt.
Tilføjer et nyt segment til segmentgruppen.
Sletter et segment eller en hel gruppe alt efter om man klikker på det ud for segmentet eller på det ud for ‘Segment gruppe’.

Det er muligt at se hvilke kontakter, der er tilknyttet segmentlisten ved at klikke på ‘Tilmeldte kontakter’ og derefter ‘Søg’.

For at afslutte og gemme klik på .

Slet segmentliste(r)

Man kan slette en enkelt segmentliste ved at klikke på  ud for den segmentliste, man ønsker at slette.

For at slette flere segmentlister på en gang, skal der sættes flueben ud for de segmentlister, som man ønsker at slette. De er disse felter, der bruges til dette:

Herefter klikker man på  og listerne bliver slettet.

Fortryd sletning af segmentliste

Fortryder man sletningen af en segmentliste, skal man klikke på .

Derefter kan man gendanne en enkel segmentliste ved at klikke på  ud for den segmentliste, man ønsker at gendanne.

For at gendanne flere segmentlister på en gang, skal der sættes flueben ud for de segmentlister, som man ønsker at gendanne:

Herefter klikker man på  og kontakterne bliver gendannet.