Kontaktsegmenter

Generelt

Et segment er et felt, som indeholder supplerende oplysninger om en kontakt. For eksempel fødselsdag, skostørrelse eller køn. Disse segmenter sendes med når folk tilmelder sig maillisten. Så de skriver deres navn, emailadresse, alder, køn eller hvilke segmenter, der nu er oprettet. Senere kan samme segmenter benyttes til at lave segmenterede maillister ‘Segmentlister’ – læs mere om segmentlister her

Administration af segmenter sker under fanebledet ‘Segmenter’:

Søg på segment

Hvis man ønsker at søge efter et bestemt segment, gøres dette ved at skrive det ord man ønsker at søge på i det markerede felt. Derefter vælger man om der skal søges på ‘Navn’, ‘Datatype’ eller ‘Alle’. Tilsidst klikker man på ‘Søg’.

Opret nyt segment

Hvis man ønsker at oprette et nyt segment, klikker man på  hvorefter følgende billede kommer frem:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Navnet på segmentet
Data type Typen af data. Fødselsdag er typisk en dato og postnummer er typisk et tal
Værdi Standard-værdien for segmentet. Bruges hvis intet andet er angivet
Gem Når de andre felter er udfyldt, så klik på ‘Gem’ for at gemme segmentet.

Rediger eksisterende segment

Skal man redigere et segment, skal der klikkes blot klikkes på den linie, med det segment, man ønsker at redigere:

Derefter kommer følgende billede frem:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Navnet på segmentet
Data type Typen af data. Fødselsdag er typisk en dato og postnummer er typisk et tal
Værdi Standard-værdien for segmentet. Bruges hvis intet andet er angivet
Gem Når de andre felter er udfyldt, så klik på ‘Gem’ for at gemme segmentet.

Slet segment(er)

Man kan slette et enkelt segement ved at klikke på  ud for det segment, man ønsker at slette.

For at slette flere segmenter på en gang, skal der sættes flueben ud for de segmenter, som man ønsker at slette. De er disse felter, der bruges til dette:

Herefter klikker man på  og segmenterne bliver slettet.

Fortryd sletning af segment

Fortryder man sletningen af et segment, skal man klikke på .

Derefter kan man gendanne et enkelt segment ved at klikke på  ud er det segment, man ønsker at gendanne.

For at gendanne flere segmenter på en gang, skal der sættes flueben ud for de segmenter, som man ønsker at gendanne:

Herefter klikker man på  og segmenterne bliver gendannet.