Eksport af kontakter

Generelt

Under punktet ‘Eksport af kontakter’ er det muligt at eksporter sine kontakter til en XML eksport-fil eller en CSV eksport-fil:

Eksport til XML

Ønsker man at eksporter kontakter med segmenter, skal XML-formatet benyttes. Det vælges her:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Sæt flueben her hvis navnet på kontakten skal med i eksporten.
E-mail Sæt flueben her hvis e-mailadressen på kontakten skal med i eksporten.
Segmenter Sæt flueben her for at kontaktens segmenter kommer med i eksporten.
Maillist Her vælges hvilken maillist der skal eksporteres fra.
Eksport Her startes eksporten.

Efter eksporten kan eksport-filen hentes ved at klikke på:

Eksport til CSV

Ønsker man at eksporter til en CSV eksport-fil vælges det her:

FELT: BESKRIVELSE:
Navn Sæt flueben her hvis navnet på kontakten skal med i eksporten.
E-mail Sæt flueben her hvis e-mailadressen på kontakten skal med i eksporten.
Maillist Her vælges hvilken maillist der skal eksporteres fra.
Eksport Her startes eksporten.

Efter eksporten kan eksport-filen hentes ved at klikke på: