Nordea e-betaling SE

DanDomain Betalingssystem kan integreres med Nordea Sverige og kører via Pay-Direct, med straksbetaling og tilbageførelser af beløb for transaktioner lavet igennem systemet.

Indbetalingsside – /NordeaSE/init.asp (krævet)


Processering af informationer der sendes fra ekstern side til DanDomain PayNet sker gennem siden:

https://pay.dandomain.dk/NordeaSE/init.asp og tager følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Muligt indhold
OrderID Streng
Amount Beløb
CurrencyID * Skal være SEK(752) eller EUR(987) 752 / 987
MerchantNumber Forretningsaftalenummer
OKURL
FAILURL
SessionID
OKStatusURL
FAILStatusURL

 

Transaktionen sendes til Nordea med diverse parametre og returneres med status for betalingen til DanDomain PayNet til Process der herefter afgører om fail eller ok skal sendes til brugeren.

Process – /NordeaSE/process.asp


Process opdaterer med transaktionen med betalingskoder, hvorefter OKURL vises for brugeren. Skulle vedkommende blive afvist, vil FAILURL blive vist, og der kan herefter forsøges indbetaling påny.

* Giro protector com component hash value