Danske Netbetaling (DNB)

DanDomain Betalingssystem er integrerbar med Danske Bank med standardfunktioner som online betalinger fra internettet, tilbageførsler af beløb for transaktioner lavet igennem systemet mv.

Indbetalingsside – /DnbBG/init.asp (krævet)


Processering af informationer der sendes fra ekstern side til DanDomain PayNet sker via:

https://pay.dandomain.dk/DnbBG/init.asp og tager følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Muligt indhold
OrderID Streng – eksempelvis: 1
Amount Beløb
CurrencyID Valuta. SEK(752) eller EUR(987) DKK(208) mv 752 / 987 / 208
MerchantNumber Forretningsaftalenummer Fx. “CompanyName inc.”
OKURL http adresse brugeren bliver sendt til efter endt transaktion der er gået godt.  
FAILURL http adresse brugeren bliver sendt til efter endt transaktion der er fejlet.  
GateWaySelect Bestemmer om der er tale om en Danske netbank eller en BG Bank transaktion 1 = Danske netbank

2 = BG Bank

SessionID  
OKStatusURL  
FAILStatusURL  

 

Transaktionen sendes til Danske Bank med diverse parametre og returneres med status for betalingen til DanDomain PayNet til Process.asp. Og udfra disse parametre vil det blive afgjort om OKURL eller FAILURL skal sendes til brugeren.

Process – /DnbBG/process.asp


“Process.asp” opdaterer med transaktionen med betalingskoder, hvorefter OKURL eller FAILURL vises for brugeren. Skulle vedkommende blive afvist, vil FAILURL blive vist, og der kan herefter forsøges indbetaling påny.

Efter transaktion er foretaget

Fra Danske Bank laves der et GET request tilbage til de angivne OKURL og FAILURL sider afhængig af status på transaktionen. Følgende parametre bliver sendt med i querystring tilbage fra Danske Bank:

For OKURL:

  • Transact – som er transaktions id på betalingen, altså den unikke nøgle fra DanDomain betalingssystem.

  • OrderID – som er det ordrenummer der er sendt over fra siden init.asp

For FAILURL:

  • OrderID  – som er det ordrenummer der er sendt over fra siden init.asp

  • ErrorCode – standard fejlkode fra DanDomain betalingssystem, beskrevet her

  • ActionCode – kan være værdierne:

    • 000 – for gennemført transaktion

    • 001 – for afvist transaktion.

Eksempel på OKURL:

http://deres-domain.dk/OKURL/min-OK-side.php?transact=3366990&OrderID=123456

Eksempel på FAILURL:

http://deres-domain.dk/FAILURL/min-FEJL-side.php?OrderID=123456&ErrorCode=10&ActionCode=001

Krav


Krav til køber

Der er følgende forudsætninger for at køberen kan betale med Netbetaling:

1. Køber skal have Danske Netbank.

2. Købers Netbank sikkerhedsnøgle skal være tilgængeligt på maskinen.

 

Krav til butik

Der er følgende forudsætninger for at butikken kan modtage betaling via Netbetaling:

1. Butikken skal have en konto og være erhvervskunde i banken.

2. Butikken skal have en Business Online aftale (aftale mellem erhvervsdrivende og Danske Netbank).

3. Butikken skal have en aftale med banken om Danske Netbetaling.