3D Secure

Generelt

Læs om 3D Secure her: introduktion for at få overblik over, hvad der sker når tunnellen åbnes for sikker dataoverførsel, samt brug af password oplyst af kortudsteder.

BEMÆRK: Den øgede sikkerhed ved 3-D Secure består i, at der når transaktionen laves, sker et såkaldt ansvarsskifte (Liability shift). Det betyder, at ansvaret for transaktionen overgår til kundens bank. Er der ikke dækning, eller svindel involveret, er det altså banken der har ansvaret.

For at kunne udnytte sikkerheden ved dette ansvarsskifte, må man IKKE benytte supplerende autorisation. Ansvarsskiftet gælder nemlig kun den første indledende autorisation, som normalt laves på 1 krone, og altså ikke den efterfølgende autorisation på det fulde beløb.

For at få fuldt udbytte af den sikkerhedsmæssige fordel, bør supplerende autorisation altså deaktiveres i betalingssystemet, for de korttyper man ønsker at benytte 3-D Secure på.

Der er mulighed for, via en setting at bestemme hvad der skal ske med transaktioner som ikke kan gennemføres som 3D secure. Se mere om dette under punkt 1.6

Maestro kort: Der skal benyttes 3D Secure for at kunne bruge Maestro kort.