Indstillinger (PAY)

Indstillingerne er delt på fanebladene: Generelt og Secure Tunnel, og hver især er beskrevet herunder:

Fanebladet Generelt:

 

Parameter Beskrivelse
Forretnings ID Merchantnummer fra PBS.
Navn Det navn forretningen er oprettet med på CVR nummer eller lignende
Land Oprindelsesland for forretningsnummeret. Skriv den af PBS tildelte ISO kode for firmaets oprindelsesland.
Send mail ved transaktion Angiver om der skal sendes mail hver gang der bliver lavet et køb med kreditkort
E-mail Angiver mailadresse/r der skal sendes en mail til, hvis ovenstående er aktiveret.

Flere mailadresser adskille med “;” uden mellemrum.

Indtastningsside URL Side som skal sikres via securetunnel.asp, hvis noget andet er angivet med det De sender over med securetunnel.asp, vil det have højere prioritet end det som er skrevet her.
OK/Fejl URL Sider man sendes til, ved enten fejl (Fejl URL) eller ved et gennemført køb (OK URL), hvis de sendes med via securecapture.asp vil de have højre prioritet end det som er skrevet her.
OK/Fejl StatusURL Hvis det ønskes at få betalingsserveren til at lave et kald på en URL adresse på dit webhotel, når der er gennemført en ordre, eller hvis der er sket en fejl, kan man skrive adresser i disse to felter.
Sikkerhedsnøgle Sikkerhedsnøgle kan benyttes via:

1) betalingsvindue oprettet i pay administrationen beskrevet HER.

2) egen kode / implementering.

Angivelse af sikkerhedsnøgle for MD5 kryptering.

CheckSum = OrderID + CurrencyCode + Amount + “Sikkerhedsnøgle”

Brug TransID som OrderID Det er vigtigt altid at have et unikt OrderID, hvis OrderID ikke er unikt kan det skabe problemer.
Deaktiver Supp. Auth. Markeres denne, betyder det at der IKKE som normalt kun laves en indledende autorisation og kortkontrol på kr. 0,- ved Dankort og Visa/Dankort transaktioner. Derimod reserveres hele transaktionens beløb på kundens konto med det samme.

BEMÆRK:

Det forudsætter. at forretningen kan levere alle ordrer og afslutte transaktionen indenfor 365 dage, da Nets kun garanterer at beløbet er reserveret på kundens konto i banken i dette tidsrum. Fornyelse er herefter IKKE muligt.

Supplementary Authorisation er også forudsætning for at kunne lave delhævninger på transaktionerne, hvorfor denne mulighed bortfalder ved deaktivering af supp. auth.

Der er mulighed for at sætte denne indstilling individuelt for Danske kort, Udenlandske kort og debet kort.

Kreditering af transaktioner Muliggør tilbageførsel af allerede hævede beløb.
Abonnementer Angiver om abonnementer (recurring payments) er aktiveret.
3D Secure modul Angiver om 3D secure er aktiveret på aftalen
Hvis 3D secure transaktion ikke lykkedes Her bestemmes der hvad man ønsker der skal ske hvis en 3D secure transaktion ikke kan gennemføres med den ekstra 3D secure sikkerhed (HVis feks. kunden ikke har dette aktiveret på sit kort). Man kan enten vælge at få den afvist, eller at lade transaktionen gennemføres uden 3D secure, og det tilhørende “liability shift” der normalt sker. Det vil altså sige at hvis man aktiverer indstillingen “Gennemfør som almindelig transaktion uden 3D secure”, så får kunden stadig lov at gennemføre købet, men uden at komme igennem 3D secure sikkerhedstjekket.
Nordea DK modul Angiver om Nordea DK (Dansk) er aktiveret på aftalen, samt giver mulighed for at indtaste Nordea DK’s forretningsnummer
Nordea SE modul Angiver om Nordea SE (svensk) er aktiveret på aftalen, samt giver mulighed for at indtaste Nordea SE’s forretningsnummer
Danske Netbetaling Angiver om Danske Netbetaling (DNB) er aktiveret på aftalen, samt giver mulighed for at indtaste Danske Banks forretningsnummer

Fanebladet Secure Tunnel:

 

 

Parameter Beskrivelse
Tillad javascript Her kan brug af javascript i indtastningsformular aktiveres. Hvis det ønskes, skal der bekræftes/godkendes retningslinjer for dette via den pop-up der fremkommer ved aktivering.

Har man ikke aktiveret feltet, men alligevel har javascript på indtastningssiden, strippes dette automatisk af betalingsserveren, og eksekveres dermed ikke.

Hostnavn Her tastes domænenavn eller IP adresse, hvorfra tunneling af betalingssiden må ske. Husk at tilføje evt. domænenavne både med og uden www foran. Efter indtastning af IP eller domænenavn, klikkes på , hvorved den tilladte IP / domænenavn tilføjes til Host-listen. For at slette tryk på ikonet

Ændring af password

Password for login til administration skal  ændres minimum én gang om året (PBS-krav). Det gøres under Indstillinger, og skal være på minimum 7 tegn.