Delhævning (PAY)

BEMÆRK: Delhævning forudsætter, at der bruges supplementary authorisation!

Delhævning bruges, hvis der sendes en ordre af flere omgange, da man kun må hæve penge for afsendte varer.

Delhævning bruges KUN hvis man planlægger senere at skulle hæve den resterende del af beløbet.

Delhævning af transaktion

1. For at få adgang til delhævning, klikkes der på den givne transaktionens OrdreID:

2. Ved klik på OrdreID ses følgende:

3. Det beløb der skal hæves, tastes nu i feltet dertil, hvorefter der trykkes på knappen Delhæv:

4. Du føres nu tilbage til oversigten over delhævede betalinger, hvor det i kolonnen Totalt hævet kan ses, at der er hævet 200 kroner af de i alt 800 kroner som transaktionen originalt lød på:

5. Man kan ved at gentage punkt 2-5 nu lave alle de delhævninger der er krævet. Bemærk dog, at ordren/transaktionen indtil det fulde beløb er hævet, vil være at finde under Delhævede transaktioner, og ikke som normalt under Nye eller Gennemførte. I dette eksempel hæver vi nu resten af beløbet, som er 800-200 = 600 kroner.

I bunden af skærmbilledet kan ses de delhævninger der allerede er lavet på transaktionen, samt kreditere det hele, eller dele af disse som beskrevet længere nede på denne side.

6. Transaktionen er nu fuldt hævet, og vil være at finde under Gennemførte. Transaktionen har i kolonnen Beløb, følgende ikon der viser, at der er lavet delhævninger på denne: 

Kreditering af en delhævet transaktion

Kreditering af delhævede transaktioner foregår en smule anderledes end kreditering af fuldt hævede transaktioner. Det skyldes, at hver enkelt delhævning i princippet er en ny transaktion.

1. Som ved normale krediteringer, findes transaktionen under Gennemførte transaktioner (*), og der klikkes på ordre nummeret i kolonnen Ordre ID:

(*) Bemærk: Er det fulde beløb ikke hævet af en delhævet transaktion, og man ønsker at kreditere dele af det allerede hævede, skal man i stedet finde transaktionen under “Delhævede”, og her klikke på ordre id’et.

2. Nu kommer du ind på siden, hvor der i bunden kan laves en eller flere krediteringer. Ved siden af Krediter knappen, er det maksimale beløb der kan krediteres på denne delhævning allerede udfyldt:

3. Ud for den delhævning der ønskes at lave en kreditering på, indtastes beløbet der skal krediteres, hvorefter der trykkes på knappen Krediter. I eksemplet herunder skal der krediteres 280 kroner, hvorfor det er nød til at være delhævningen med ID 173 der krediteres på, da krediteringen ikke kan overstige det originale beløb denne delhævning er lavet på:

Bemærk: Skulle der for eksempel have været krediteret 400 kroner, vil det være nødvendigt at lave en kreditering på hver af de to delhævninger, som så tilsammen giver 400.

4. På oversigten over transaktioner (enten Gennemførte eller Delhævede) vil det nu kunne se, at der er lavet en kreditering. Det krediterede beløb vil stå med blåt:

Bemærk: Der kan kun laves én kreditering på hver delhævning. Man vil ikke i oversigten kunne se beløbet på de enkelte krediteringer, men beløbet skrevet med blå skrift, udgør det totale krediterede beløb på tværs af delhævningerne der til sammen udgør transaktionen.