Aktivitetslog (PAY)

Aktivitetsloggen gemmer:

  • Alle betalinger foretaget via betalingsserveren
  • Alle fejl betalingsserveren har meldt tilbage (ErrorCodes)
  • Alle fejl PBS har meldt tilbage ved fejlindtastninger mv. (ActionCodes)

BEMÆRK: Man kan ikke se E-Wire transaktioner i aktivitetsloggen

Aktivitetsloggen viser følgende informationer:

Dato: 24-10-2006

Tid: 16:37:12

ErrorCode: 0

ActionCode: 0

Ip-adresse: xx.xxx.xxx.xxx

OrdreID: xxxxx

TransID: xxxxxxxxx

Kort: Billede af korttype

Case der beskriver brug af aktivitetslog

Forretningshaver ringes op af en kunde, der oplyser, at vedkommende har forsøgt at købe varer i forretningen, men desværre er blevet forhindret i at lave en betaling med sit kreditkort.

Forretningshaver udbeder sig derfor informationer om ordrenummer, ip-adresse eller korrtype på kunden, og kan derefter se, hvor kunden begår fejlen ud fra de informationer der står i aktivitetsloggen.

En simpel søgning i aktivitetsloggen på ip-adressen på kunden, viser at kunden fra ip-adressen oplyst: 10.100.100.1 har forsøgt at betale 3 gange med et visa kort. Den første og anden gang kunden har forsøgt, har vedkommende fået en ErrorCode 4 med en ActionCode 102 fra PBS der jævnfør PBS (se PBS ActionCodes). Ud fra denne ActionCode kan man se at der to gange har været forsøgt tastning af data, hvor PBS har meldt tilbage at kortet der er brugt er mistænkt for svindel. Sidste forsøg fra kunden, har dog resulteret at transaktionen er gået igennem kl. 11:13 samme dag.

For DanDomain Webshop kunder, vil værktøjet være behjælpelig med at anskueliggøre fejlordrer lavet i shoppen, og give et overblik over hvordan kunders fejltastninger for kreditkort opstår. Ud fra disse oplysninger, vil det for eksempel være muligt at skrive en FAQ eller information til kunderne, for at vejlede dem i brug af og køb med kreditkort på internettet.