Valideringen efter tilmelding?

Der findes tre godkendte typer af varemærker der accepteres af Trademark Clearinghouse, og afhængig af typen vil Deloitte der er tildelt denne opgave, gå igang med at kontrollere de online databaser sammenholdt med information sendt ved tilmeldingen og dokumenter der sendes som bevis for ibrugtagning mv.
Skulle denne validering ende ud med et negativt resultat, vil Trademark Clearinghouse fejle tilmeldingen og sende besked i form af anmodning om yderligere dokumentation til rettighedshaver igennem DanDomain.
Fejler anden runde af valideringen, vil også tilmeldingen fejle og man mister for det første indbetalt beløb og for det andet vil man skulle starte helt forfra i forløbet for at kunne genoptage tilmeldingen.