Skal jeg kunne dokumentere mit varemærke ved tilmelding?

Ønsker man at tilmelde et varemærke til WatchMyTrademark, kræves der dokumentation afhængig af hvilken type varemærke der haves. Følgende kræves for:

Registrerede varemærker

– Underskrevet tilsagn på at man bruger mærket og det er aktivt.
– Bevis for ibrugtagning af varemærket i form af højkvalitets brochurer, emballage fra produkter, billeder/scan af flyers eller andet materiale man sædvanligvis benytter til at markedsføre produkter.

Domstols validerede mærker ( / velkendte mærker )

– Dokumentation skal være tilstrækkelig til at vise validering af varemærket uden behov for at konsultere eksterne ressourcer. Det vil vanligt være nok at udlever en komplet kopi af dommerkendelsen.

Varemærker beskyttet ved lov eller traktat

– Dokumentation vil som regel være mulig at fremsøge elektronisk, men i tilfælde at denne søgning ikke er muligk kan man blive afkrævet dokumentation i form af lov hjemmel eller angivelse af hvor man kan søge informationen.

DanDomain vil i alle tilfælde udbede fremsendelse af respektiv dokumentation beskrevet ovenfor for at kunne sikre optimal behandling efterfølgende i fald dette skulle blive påkrævet.
Desuden der afkræves ét dokument pr. virksomhed der beskriver forholdet mellem virksomheden og DanDomain overfor Trademark Clearinghouse.