Hvordan dokumenterer jeg mit varemærke og ibrugtagning med links til hjemmesider eller med almindelig papir?

Der er helt klare regler for hvordan dokumenter skal sendes og oplyses. Alt data skal sendes elektronisk.

Alle dokumenter skal enten være af typen .JPG eller .PDF, og hver med en maksimal størrelse på op til 10MB.

Desuden kræves det at dokumenter er læsbare af mennesker da valideringen blandt andet fortages af personer uddannet til formålet.