Hvad kræves for optagelse i Trademark Clearinghouse via WatchMyTrademark?

Tilmelding til Trademark Clearinghouse er udelukkende for rettighedshavere med registrerede varemærker eller på anden vis sikret ret til varemærker fra lovgivning eller afgørelser fra domstolene.
Det kræves desuden dokumentation for brug af registrerede varemærker samt, i alle tilfælde, bekræftelse på at DanDomain foretrækkes af rettighedshaver til at foretage administration af varemærke tilmeldingen.