Hvad, hvis to eller flere identiske varemærker er registreret i Clearinghouse og hvordan med sunrise på domæner?

Hvis to eller flere identiske varemærker er registreret i Clearinghouse så vil begge varemærker kunne deltage i tilmelding til Trademark Clearinghouse, men for hver af domænetyperne der bliver lanceret er det helt op til de enkelte udbydere at bestemme hvem der, i fald begge vælger at lægge sig i sunrise, får domænet (fx. først til mølle, auktion, bedst passende varemærke, eller andet)

Dette er også generelt for alt der har med de nye generiske domænetype at gøre. Alt bestemmes af de entiteter der har vundet udbuddet af domænetyperne, og disses regler skal individuelt overholdes for at kunne registrere deres domæner, uanset forudsætninger for rettighed er opfyldt eller ej.