Hvad er sunrise?

Sunrise giver dig fortrinsret til at foretage en tidlig registrering af domæner der tilsvarer dine varemærker registreret i Trademark Clearinghouse, før disse bliver tilgængelige for den generelle offentlighed. Denne periode strækker sig over min. 30 dage, og er obligatorisk for alle de nye domænetyper. Inden lancering af alle nye domænetyper, vil du blive notificeret herom hvis du er tilmeldt.

Ved deltagelse i sunrise gælder varierende regler. Eksempelvis, i fald der er flere parter der ønsker det samme domæne, så vil det endegyldigt være organisationen der udbyder domænetypen, der ultimativt sætter reglerne. Om bestemmelsen af udfald sker via lodtrækning, “først til mølle”, auktion, bedst passende varemærke, eller lign. er også specificeret af udbyderen af domænet.

Dette er også generelt for alle domænetyper. Alle regler fastsættes af de entiteter eller organisationer der har vundet udbuddet af domænetypen, og disses regler skal individuelt overholdes for at kunne registrere deres domæner, uanset forudsætning for rettighed er opfyldt eller ej.