Fortrinsret

Rettighedshavere med et varemærke vil kunne bruge deres varemærke og en tilmelding til Trademark Clearinghouse for at få fortrinsret til de domæner der indeholdes i varemærket når de nye generiske TLD’er bliver frigivet og kan opnå fortrinsret i perioden benævnt Sunrise.