Det eksempel man kan hente fra Jeres side, indeholdende ex1.asp og ex2.asp, hvad skal jeg gøre med dem for at få online betaling på min hjemmeside?

I princippet skal du blot ændre på MerchantID og dennes værdi i toppen af dokumentet ex1.asp.
Herefter uploader du siderne til din hjemmeside, og ser at der virker. Så snart testen virker er du klar til at modificere ex1.asp og ex2.asp så de passer til din egen hjemmeside.

Det kan dog være en god hjælp at ændre i filerne til at url-encode den parameter til securecapture.asp kaldet “TunnelURL”